Disclaimer

De organisatie van het Maaslandtornooi is niet aansprakelijk voor enige schade die volgt uit het gebruik van de informatie op deze internetsite of op een website waarnaar verwezen wordt.

Deze internetsite wordt naar beste vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De organisatie van het Maaslandtornooi geeft evenwel geen garantie wat de accuraatheid of de actualiteit betreft van de medegedeelde informatie.

Weergave of reproductie van deze internetsite of van onderdelen ervan is verboden tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of de organisatie van het Maaslandtornooi uitdrukkelijk toestemming in die zin heeft gegeven.